REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na wydarzenie, organizowane przez MUKS Widzew Łódź, przez stronę internetową bilety.widzewkosz.pl zwanych dalej jako Użytkownicy.

 2. Organizatorem Wydarzenia i Sprzedawcą jest MUKS Widzew Łódź, z siedzibą w Łodzi przy ul. Małachowskiego 7

 3. Płatności za bilety obsługuje serwis przelewy24.pl, administrowany przez Sprzedawcę.

 4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 7

 6. W celu otrzymania faktury VAT należy napisać na adres mailowy: bilety@widzewkosz.pl i podać w nim poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.

 7. MUKS Widzew Łódź nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej.

   

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

 

 1. Procedura zakupu biletów polega na: ●

  1. rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,

  2. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,

  3. wybór liczby biletów,

  4. wybór miejsca w hali sportowej

  5. dokonanie płatności za bilet,

  6. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

  7. Formy płatności za bilety:

   1. płatność e-przelewem (przelewy24).

  8. Bilety sprzedawane online dostępne są do pobrania w formie PDF. Bilet należy wydrukować lub okazać przy wejściu na urządzeniu mobilnym.

  9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej.

    

 1. Zwroty

   

  1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są w przypadku odwołania Meczu przez Organizatora.

  2. Informacja o odwołaniu Meczu znajdować się będzie na stronie internetowej Organizatora.

  3. W przypadku odwołania Wydarzenia zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.

    

 1. Reklamacje
   

  1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: muks@widzewkosz.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.

  2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
    

 1. Ochrona danych osobowych
   

  1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest MUKS Widzew Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Małachowskiego 7.

  2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Użytkownikiem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.

  3. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.